2021-06-14

Ljusföroreningar breder ut sig. Hela ekosystem rubbas och viktig rymdforskning hotas.

Allt större delar av vår planet badar i ett allt mer elektriskt, glittrande och färgskiftande ljus under dygnets mörka timmar. Vår natur och djurlivet hotas. Djurens och växternas dygnsrytm och beteenden förändras på ett onaturligt sätt. Stora problem uppstår för ekodesign och viktig rymdforskning. 
 

Vi människor lyser tanklöst upp vår omvärld på många olika sätt. Tillkomsten av det energisnåla och kostnadseffektiva LED-ljuset har ytterligare ökat ett redan växande ljusflöde från utomhuslampor, belysta byggnader och biltrafik. Naturligtvis behöver vi lysa upp i nattmörkret där vi vistas allt mer under arbetstid och fritid. I mörkret är ett välplanerat, avskärmat och flimmerfritt ljus lika nödvändigt utomhus som inomhus. I Sverige har Trafikverket bland många andra studerat vilka av nattljusets våglängder och ljusstyrkor som är orsak och hur djur och växter drabbas. 

 

Insekter och ekosystemet drabbas 

 

Vid Leibniz – institutet i Tyskland rapporteras att natthimlen globalt blivit flera hundra gånger ljusare sedan belysning installerats. Jämfört med en naturlig stjärnhimmel är den lokala stjärnhimlen minst dubbelt så ljus. Alla insekter är aktiva nattetid i ljuset från måne och stjärnor. De utgör en viktig del av ekosystemet men är idag en hotad biologisk mångfald. Enbart på tyska vägar dör mer än 100 miljarder insekter varje år. En fjärdedel av jordens yta täcks redan av en flödande ljusmatta. 

 

Många är de arter som lockas av LED-ljuset från miljoner nya ljuspunkter. Ännu fler är de som flyr från alla oavsiktlig belysta ytor i skog och mark. Boplatser och jaktmarker överges och växtproduktion och organismer på land och i vatten minskar undan för undan. Längs långsträckta vägar bildar ljuset väggar mot djurens naturliga områden med boplatser, förflyttning och parning. Upplysta ytor undviks av de flesta arter som fisk, vattenlevande ryggradslösa djur, insekter, grod- och kräldjur, häckande och sträckande fåglar, däggdjur, fladdermöss och växter. 

 

Himlaglim 

 

”Himlaglim” kallas den förorenande ljuskoncentrationen över städer och övriga belysta områden från alldeles för många uppåtriktade ljuskällor och belysta ytor. 

 

På jorden har rymdvetenskapen framgång inom modern rymdforskning där universum ruvar på mystiska hemligheter. Tyvärr har det blivit brist på lämpliga mörkerområden där astronomer kan bedriva sin viktiga verksamhet. Ett från jorden starkt upplyst himlavalv är ett allvarligt hot mot den vetenskapliga spetsforskningen. 

 

LED-utveckling och ny teknik kan bli en del av lösningen 

 

I vår bransch visar de senaste årens LED-utveckling på en överraskande kvalitetshöjning inom belysningens alla områden. Miljövänliga och energisnåla fördelar kompletteras av en heltäckande, dagsljusliknande spektralstrålning där valet av våglängder skulle kunna anpassas till olika regionala ekosystems livsvillkor. 

 

Med den nya LED-tekniken och dess styrsystem kontrolleras och närvarostyrs utomhusljuset efter spektralt innehåll, ljusnivåer med riktning och avskärmning. 

 

Läget börjar bli allvarligt. Nu är det hög tid för utomhusljusets aktörer inräknat ljusdesigners och arkitekter att stiga fram. Låt oss på global nivå jobba i nya samarbetsformer med begreppet Light Pollution på vår dagordning − innan en ny generation miljöpolitiker och stadsplanerare gör det. 

 

/ Bo Annell och Jonas Annell

Kontakta oss