2022-08-22

Jakten på ett komfortabelt ljus

Staffan Annell delar i sin blogg med sig av sin gedigna kunskap om och tankar kring ljus för människor och rumsgestaltning. Här är en djupdykning i ämnet välbalanserad ljusmiljö och hur problematiska symtom som till exempel nack- och ryggproblem orsakade av dåligt planerad belysning kan undvikas. 

En komfortabel och välbalanserad ljusmiljö utan bländning ger bästa förutsättningar för såväl synuppgift som att visuellt förstå det rum vi befinner oss i. Vi känner oss intuitivt tryggare och det främjar möjlighet till trivsel, koncentration och fokus, något som är högt prioriterat i nya upplagan av Ljus & Rum liksom i olika byggcertifieringar, till exempel Well v.2. 

 

Ljus som bör undvikas 

Skarpa ljusinslag, oavsett om det är direkt bländning från omgivande ljuspunkter eller reflekterad från speglande ytor inom synområdet, är synförsvårande och även omedvetet störande.

 

Direkt bländande ljuspunkter får iris att dra ihop sig. Detta sker helt naturligt via ögats ljusreflex som via ljusdetekterande molekyler i iris drar ihop pupillen. Läsområde och omgivning kommer i visuell skugga och upplevs därmed som mörkare än de mättekniskt är. 

 

En från taket i bildskärmen reflekterad ljuskvadrat gör det svårare att fokusera mot det som skall läsas av på skärmen. Detta eftersom ögat automatiskt ställer in sig mot det ljusaste området som då ligger bakom det som skall avläsas. Ögonen måste ansträngas för att fokusera om, något som är tröttsamt i längden och kan orsaka problematiska symtom som till exempel spänningshuvudvärk. 

 

Men även symtom som nack- och ryggproblem förmodas ofta relateras till en reflekterad bländningsproblematik, då man omedvetet korrigerar sin arbetsställning för att undvika den lysande punkten bakom skärmens läsområde. Det är då alltså inte stolen som är usel utan ljusförhållandet! 

 

Enklare fysiska åtgärder 

Att då och då titta upp från sin bildskärm för att under en stund låta blicken vila bortom arbetsområdet är erkänt bra för ögonens kondition och minskar risken för trötthet. Detta så klart förutsatt att det där då inte finns något som bländar. 

 

Problem med synförsvårande reflexer kan verka lättare att åtgärda med en laptop som ju enkelt kan flyttas för att undvika speglingar. En laptop har å andra sidan dock ofta en mer reflexbenägen skärm, kanske även en flackare position och kan då bli känsligare för ljuspunkter i taket. 

 

Allt är relativt 

Om ett ljusinslag uppfattas som bländade eller inte, handlar om relationen mellan den lysande ytan och omgivningen. En ensam, skarp ljuspunkt kan upplevas som väldigt ilsken medan om samma ljuspunkt i stället mångfaldigas till ett större mönster så har ögat betydligt större fördragsamhet med luminansen. Och självklart så uppfattas samma ljuspunkt som betydligt skarpare mot en mörk bakgrund än mot en ljus. Se där ett av många goda skäl till pendlade armaturer med uppljus! 

 

Gamla och trötta ögon är så klart också känsligare för bländning än unga och friska. Känsliga för skarpa ljuspunkter och stora kontraster, då det ljusa blir så ljust i relation till det mörkare som blir så mörkt. 

 

Kontrollera avskärmnings- och cut-off vinklarna 

Hur planerar vi då för en så bländfri miljö som möjligt? 

 

Optimalt är att kunna placera armaturer i relation till primära betraktningsvinklar och aktuella arbetsytor. Då kan både direkt och indirekt bländning enkelt undvikas. 

 

För funktionsarmaturer med optik och ljustekniska egenskaper redovisas för sammanhanget UGR-värden och begrepp som cut-off vinkel respektive avskärmningsvinkel som ofta definieras som synonyma. Men det finns viktiga formella skillnader. 

 

En avskärmningsvinkel är ett rent mekaniskt begrepp som anger den vinkel från en bestämd position där armaturens kant eller skärm inte längre skyddar mot direkt insyn på ljuskällan. För en väl avskärmad armatur typiskt runt 45ᴼ. 

 

En armaturs cut-off vinkel beskriver vinkeln till ljusöppningens angivna maximala luminans, till exempel 3000 cd/m2 vid 65ᴼ betraktningsvinkel från sittande ögonhöjd 1,2 meter över golv. 

 

Om UGR 

UGR är ett generellt och trubbigt mått på en armaturs luminans, som inte kan men ändå ofta ses angivet som kataloguppgift, på en specifik armatur. Att ange UGR för en armatur utanför sitt sammanhang är helt meningslöst. Trots detta envisas hela branschen att ange UGR som ett typ ”fabriksvärde” för relevanta armaturtyper. Ett relevant UGR måste beräknas fram utifrån definierade förutsättningar och förhållanden! 

 

Ett komfortabelt ljus 

Jag slutar som jag började: En komfortabel och välbalanserad ljusmiljö utan bländning ger bästa förutsättningar för såväl synuppgift som att visuellt förstå det rum vi befinner oss, där ljuset ger oss möjlighet att se och kontraster möjlighet att också förstå. 

 

/ Staffan Annell 

Kontakta oss