2022-06-13

Internationell forskning: Ny LED-teknik ger välkommen förbättring av belysning för kontor och skolor.

Bo Annell har sett flera belysningstekniker komma och gå och summerar här en positiv forskningstrend inom LED-teknik som erbjuder ljuskvalitet värd namnet. En bred ljusforskning satsar nu på högre belysningsstandard. Läs Bo Annells blogginlägg här. 

Det elektriska ljuset blev  århundradets sensation i dagliga inomhusmiljöer under 1800-talets sista decennier. Under dygnets mörka timmar kom den första glödlampan att bli normgivande för det nya livet inomhus, för arbete och fritid. Fysikens utveckling och effektivare teknik började från mitten av 1900-talet stegvis att ersätta glödljuset genom efterfrågade tekniska prestanda. Tyvärr på bekostnad av den ljuskvalitet som vi så väl hade behövt på jobbet. Med Edisons numera ålderstigna princip att alstra glödljus, genom stark upphettning av en metalltråd i en glaskolv, lyckades han uppnå en grund för hög ljuskvalitet − ett nära heltäckande strålningsspektrum. Ett stimulerande ljus med naturlig färgåtergivning, >Ra97. Ett ljus man mår bra av. 

 

Nya LED-ljuset i dagsljusets kompletta färgskala. 

Bland dagens alla nya elektriska ljuskällor välkomnar vi ”SunLike™”, ett LED-ljus med en närmast identisk, kontinuerlig spektral strålning som äkta dagsljus från solen, den förnämsta ljuskällan som finns. Källa till allt liv på jorden. 

 

Den elektriska belysningen från lysrör (kvicksilver) och högtrycks- och lågtrycklampor (natrium) har under åren utvecklats med fokus på mycket och billigt ljus med längsta möjliga livslängd och reducerad energiförbrukning. 

 

Hur har vi människor hanterat  detta effektiva men enkelspåriga ljus?  ”Glömde” vi ett av människans mest elementära behov? Ljus i komplett och naturlig färgskala. 

 

Fler synuppgifter behöver idag bättre arbetsljus. Fysiska och psykiska besvär ökar inom stressade arbets- och studiemiljöer. Tidspress skapar akuta behov av en hälsosam och kreativ ljusmiljö på jobbet. Varje medarbetares välbefinnande är en mänsklig rättighet, dessutom lönsam. Den växande sjukfrånvaron skapar problem. 

 

Bred ljusforskning satsar på högre belysningsstandard 

Kvalificerad internationell forskning visar de senaste tre åren att det nya dynamiska LED-ljuset med strålning från ett komplett spektrum och vid en kompetent ljusplanering erbjuder ökad synkomfort med förbättrad läsförmåga, koncentration och inlärning. 

 

Men vetenskapen bekräftar något ännu viktigare. Den kompletta ljusstrålningen från ett kontinuerligt spektrum påverkar precis liksom dagsljuset vår biologiska dygnsrytm.  Den relativt nyupptäckta receptorn i våra ögon, ipRGCs, förmedlar nämligen ljusets spektrala effektfördelning till hjärncentrum, den ”suprachiasmatiska kärnan i hypotalamus”. 

 

Där styr varje människas osynliga biologiska ”klocka” alla livsviktiga processer som ämnesomsättning, aktivitet, vila, sömn, blodtryck, puls, hormonnivåer och kroppstemperatur samt omvandlar och bryter ner näring och läkemedel. Klockan reglerar kroppens 24-timmars system, den cirkadiska rytmen. 

 

De amerikanska professorerna Mark Rea och Mariana Figueiro från  Lighting Research Center, Troy, finns i dag vid Mount Sinai Hospital Research Center i New York City som 2021 förstärktes med LRC:s forskargrupp på 17 experter. 

 

Bred amerikansk forskning satsar stort på högre belysningsstandard. ”A safer world” är mottot för UL,(Underwriters Laboratories, det globala amerikanska standardiseringsinstitutet som nyligen introducerat certifierade belysningsregler för bland annat statliga byggnader. Underlaget har tillkommit efter flerårig spetsforskning hos Rea och Figueiro vid dåtida världsledande LRC. 

 

Även från New York City kom 2019 en forskningsstudie om SunLike-ljuset. Dr Octavio Perez och hans forskarstab vid Mount Sinai Hospital fick stort genomslag i vetenskapliga media för sin rapport om hur ”SunLikes breda, naturliga spektrum” framkallar upp till 21 procent högre ”melanopisk stimulans” jämfört med konventionellt LED-ljus. 
(Källa: Dr Octavio Perez:”Become an expert in Melanopic Stimulus Measurement & Improvement, Lightfair, USA, 2019) 

 

Dr Perez visade att effekten på människans hälsa och välbefinnande är ”tydlig med främst förbättrad nattsömn, snabbare uppvaknande, aktivare vakenhet, arbetskvalitet, humör och sinnesstämning. En gott underlag för människans cirkadiska biologiska rytm i balans.” 

 

I mars 2019 publicerade den vetenskapliga tidskriftenthe Journal of Lighting and Research Technology två forskningsstudier av SunLike™, ett i Sydkorea utvalt dagsljusliknande LED-ljus med fullspektrum som bekräftar  LED-ljusets positiva inverkan på hjärnans arbetsminne, noggrannhet och bearbetningstid. Tester visar en stark påverkan på människan i arbete och studier plus en tydlig, unik och professionell återgivning av omgivningens belysta färger och material. 

 

Seoul Semiconductor Co. i Sydkorea, en av världens två ledande tillverkare av LED-ljus, sammanfattar det speciella LED-ljuset SunLike™ med ”samma spektrala våglängdsfärger som dagsljus”. 

 

ForskningsInstitut som Frauenhoferi Stuttgart, Seoul NationalUniversity i Sydkorea ochBasel University in Europe, valde också för sina studier SunLike” med sitt kompletta spektrum. Kronobiologen professor Christian Cajochen och hans kollegor vid University of Basel publicerade sin uppmärksammade positiva LED-rapport i mars 2019. 

 

Ett av alla vetenskapliga ljusprojekt är särskilda ljus- och sömnstudier i schweiziska Basel. Även där bekräftar man LED-ljuset SunLike” som effektiv ljuskälla med ”positiv inverkan och allmänt välmående vid stressrelaterat kontorsarbete”. 

 

Nobelpris 2017 för upptäckter om cirkadisk rytm 

År 2017 utsåg Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet i Stockholm tre amerikanska forskare till årets Nobelpristagare i ”fysiologi eller medicin” för deras upptäckter av molekylära mekanismer som styr vår dygnsrytm. ”Ljuset bedöms vara den viktigaste faktorn bakom cirkadisk rytm. Med en välkalibrerad cirkadisk belysning kan vi anpassa oss till dygnets olika faser och reglerar sömn, födo- och medicinintag, hormonnivåer, blodtryck, kroppstemperatur och ämnesomsättning”. 

 

Pristagarna framhåller i kompletterande rapporter att den biologiska klockan bäst synkroniseras i viss ljusstrålning från ett kontinuerligt spektrum (från dagsljus alternativt ett nytillkommet LED-spektrum). 

 

/ Bo Annell 10 juni 2022 

Kontakta oss