2024-01-29

Det önskar vi oss av Ljusåret 2024

Vilka förhoppningar och ambitioner har du inför det nya året? I årets första nyhetsbrev frågade vi åtta engagerade ljusprofiler vilka önskningar de har inför Ljusåret 2024. 

Julia Hoflund Engberg 
Ljusdesigner LD, Studiochef 

”I samhällsbyggnadsprocessen spenderar vi massor av tid och pengar på att bygga den hållbara staden i dagsljus. Men vi är långt ifrån den hållbara, attraktiva och mångfacetterade stad som vi lägger så stor möda på. Vi som arbetar med ljus vet att det inte bara är mörkt om natten. Vi vet hur viktigt det planerade ljuset är sex månader om året, de klockslag som vi rör oss till och från arbete och skola. Under 2024 behöver vi som arbetar med ljus använda vår affärsmannaskap och kompetens för att beskriva helheten. För helheten har ett värde. Vi behöver ut och utbilda, stötta och möta det digitaliserade landskapet. Vi behöver planera och bygga för helheten för att kunna möta framtidens ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar.” 

Emma Kruuse och Carolin Fischer 
Arkitekt SIR/MSA, Ljusdesigner LD och Inredningsarkitekt MSA, Ljusdesigner 

”Vi hoppas på en fortsatt mobilisering i branschen för att få ner klimatavtrycket på det jobb vi gör genom att fortsätta väga balansen mellan onödiga och nödvändiga ingrepp. Samarbeta mer för att göra mindre!” 

Kent Hulusjö 
Ackrediterad Ljusdesigner 

”Min önskan är ett bättre samarbete och en större tydlighet i byggprocessen för en bättre slutprodukt. Att armaturleverantörer och föreskrivare kan arbeta tillsammans och spela med öppna kort. 
Leverantörer som hör av sig med frågor som ”vi har fått förfrågan från installatören om att byta ut X mot Y. Hur tycker du det motsvarar designkonceptet och gestaltningen?” istället för att ignorera slutkundens intention och föreskrivarens kompetens genom att – efter eget huvud – byta ut hej vilt och ibland dessutom ge installatören en bonus i fickan. 
Fler leverantörer som kör med grundnettopriser och rimliga rabatter. Det vore också bra för alla parter!"

Mia Lif 
Senior Lighting Designer, Ackrediterad Ljusdesigner 

”1. Att alla som tillverkar dåliga LED-plattor sover riktigt dåligt på natten. 

2. Att alla som arbetar inomhus får minst en timmes betald arbetstid utomhus i dagsljus varje dag. 

3. Att Hillevi Hemphäläs kepsmetod lärs ut i alla förskoleklasser och att plakaten de sen skriver inte dras från läromedelskontot.” 

Jonas Ek 
Ljusdesigner LD 

”För att återknyta till Annells nyhetsbrev från slutet av november, och då specifikt artikeln om Richard Kelly där han talar om ”Play of brilliants – Sparkle”. Detta glitter uppstår ju tydligast med en punktformig ljuskälla (tänk glödtråd) och denna kvalitet upplever jag oftast saknas i belysning med LED. Med största sannolikhet beroende på att ljuskällan i grunden har en större lysande yta än några av de äldre ljuskällorna. Så därför önskar jag mig en mer glittrande och glimmande jul och nästa år” 

Anne Eklund 
Uppdragsansvarig Ljusdesigner 

”Jag har en önskan om ett lugnt år 2024. Lugn i världen och i vår jobbvärld. Ingen hets och oro om dippar, ett år då vi lägger prestigen åt sidan och tar oss tid att samarbeta bättre för att alla ska komma framåt.” 

Daniel Andersson 
Uppdragsledare, El- och Belysningsprojektör 

”Jag önskar att vi fortsätter att bryta igenom den byråkrati som hindrar den enorma potential som den smarta staden innebär. Att vi på ett bra sätt samverkar med andra tekniker för att skapa hållbara och trygga städer. Samt att få fortsätta jobba med alla fantastiska branschkollegor ett år till!” 

Chiara Carucci 
Lighting Designer, IALD Associate 

”In 2024 let’s focus on sustainability, may that be environmental, economic and social, as good lighting cannot take care of just one of these. May 2024 be the year of concerns for biodiversity, not only light pollution and energy saving. For 2024 I wish for more collaborative, multidisciplinary projects.” 

Kontakta oss