2023-10-23

Det hållbara valet – att se bortom det uppenbara

Har du funderat på varför gurkan är inplastad i affären samtidigt som plastpåsarna i grönsaksavdelningen av hållbarhetsskäl har bytts ut mot papperspåsar? Intressant nog är anledningen att den långt ifrån hållbara plasten bidrar till en ökad hållbarhet för gurkan. Läs Jim Collins blogginlägg här. 

Genom att plasta in gurkorna förbättras hållbarheten. Inte bara genom att den håller längre utan framför allt för att den minskar matsvinnet, som i sin tur utgör en större negativ miljöpåverkan än vad plasten gör. Vi tillför alltså medvetet något negativt – i den lilla skalan – för att vi har förmågan att utvärdera helheten och åstadkomma något positivt – i den stora skalan. 

 

På samma sätt behöver vi utvärdera helheten kring belysningen och eftersträva en minsta möjliga miljöpåverkan – en hållbar lösning – i den stora skalan och inte stirra oss blinda på de eventuellt negativa delarna i den lilla skalan. 

 

Det är lätt att se de stora tunga metallbitarna i taket (belysningsarmaturerna alltså) och tänka att de borde återbrukas för att inte bidra till ett sopberg eller materialslöseri. Faktum är dock att dessa enbart utgör 0,1-4% av den total miljöbelastningen som belysningen medför. Alla delar (stora som små) är viktiga i kampen för ett mer hållbart samhälle och självklart stödjer jag de initiativ som idag drivs i form av take-back-schemes, renew, reuse, panta-lampan och många därtill men oroas samtidigt för det utrymme som dessa lösningar upptar och den status de får. Hur välmenande de än må vara så fokuserar de ändå på enbart 4% av problemet. 

 

Jag hade nyligen det stora nöjet att diskutera hållbarhet kring belysning med doktor Sebastian Knoche vid Trilux forskningsavdelning. Hans arbete handlar om att skapa hållbarhet – på riktigt! Sebastian har tillsammans med andra experter (bland dem Fraunhofer IZM som gjort de oberoende Livscykelanalyser av produkters totala miljöpåverkan) utvärderat den fulla miljöpåverkan genom en produkts livscykel och det entydiga svaret är att metallådan är det minst viktiga att titta på om vi vill åstadkomma hållbarhet – på riktigt! Föga överraskande för den insatta så är det istället användningsfasen som borde ges störst fokus i frågan. Denna utgör alltjämt 55-97% (!) av miljöpåverkan. 

 

Rätt ljus, på rätt plats, vid rätt tid. Där har vi det enkla svaret på hållbarhetsfrågan. Nåja, så värst enkelt är det kanske inte men det är åtminstone enkelt såtillvida att det står klart var fokus borde ligga. Innan vi lyckats skapa optimala och energieffektiva ljuslösningar som är anpassade för människor (snarare än för byggnader) så bör vi inte ödsla energi på att fundera över förpackningens miljöpåverkan. 

 

Grunden för en hållbar belysningsinstallation ligger alltså i en väl avvägd planering med människans behov i centrum. Men även den mest genomtänkta lösning kan ju bli fel om användandet av rummet eller platsen förändras. En lekplats i ett bostadsområde utan barnfamiljer är ju knappast hållbar oavsett hur lång livslängd lekplatsen har och hur miljövänliga material som den tillverkats i. För att en lösning ska vara hållbar så behöver den vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassas efter de förändringar som sker över tid. 

 

En bra utgångspunkt är att eftersträva en hög grad av modularitet i utformning och tillverkning av armaturer. Dels så minskar vi svinnet genom effektivare lagerhållning och produktion men framför allt så gör vi lösningarna anpassningsbara för de skiftande behov som en byggnad kan ha över tid. Flexibiliteten uppnås bäst på infrastrukturnivå. Det är inte en armatur som ska lösa alla tänkbara situationer utan den bakomliggande konstruktionen som ska kunna husera olika funktioner, utifrån det aktuella behovet. 

 

En sådan modularitet kan vara något enkelt som ett uttag och en stickkontakt men ännu bättre om vi flyttar fram modulariteten några steg och låter stommen/konstruktionen till lösningen vara det rigida som blir kvar över tid. Tänk ett profilsystem där ljusinsatsen enkelt kan bytas ut från ett kontorsbehov till ett restaurangbehov. Det är hållbart. 

 

Av många komplexa frågor som en belysningsplanerare behöver förhålla sig till så är sannolikt hållbarhet den mest aktuella och kanske den svåraste – och den allra viktigaste. Jag har inte något patenterat svar och förblir högst ödmjuk inför hur svår frågan är men jag är helt säker på att vi måste sluta stirra oss blinda på det enkla. När det gäller belysning så är det inte här det viktiga återfinns. Vi måste se bortom det uppenbara skrotlagret och fokusera på elljuset och dess osynliga miljöpåverkan i form av energiförluster och förändringen av verksamheter och behov över tid. 

 

Gör vi det och planerar för god ljusmiljö för människor och arbetar med modulära lösningar så har vi en god chans att bidra till en mer hållbar värld. 

 

Jim Collin 
Oktober 2023 

Kontakta oss