2022-08-22

Data från fastighetsautomation för bättre ljusdesign

Två ljusforskare vid PNNL vill utvärdera hur bättre ljusdesign kan ge energibesparing och skapa trivsel. Andrea Wilkerson och Sarah Safranek studerar hur information och styrdata från belysningssystem kan ge viktiga ledtrådar till både fastighetsägare och ljusplanerare. De menar att bättre insikter om användningen av belysning i befintliga fastigheter leder till klokare och bättre ljusdesign i kommande anläggningar. 

Fastighetsautomation är ett samlat begrepp för styr- och övervakningssystem i fastigheter av till exempel värme, ventilation och belysning. Det sker en snabb utveckling inom det här området i takt med behovet av energieffektivisering. Många LED-belysningssystem genererar automatiskt data från tryckknappar och ger information om vilka knappar användarna har tryckt på och när. Den informationen kan sedan laddas ner direkt från systemet eller genom ett fastighetsautomationssystem utan att särskilda sensorer behövs. 

 

Kan data från fastighetsautomation ge bättre ljusdesign? 

Vid Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) arbetar två belysningsforskare Andrea Wilkerson och Sarah Safranek. De vill att nedladdad information från tryckknapparna ska nå ljusdesigners. Då kan de utforma ljusdesign och programmera ljuset i gemensamma och mer privata utrymmen med hänsyn till insamlade data och de lärdomar som kan dras av denna. Tidigare har data från styrsystem för belysning använts vid felsökning av installerade lampor och för att justera systemkonfigurationer. 

 

PNNL är ett nationellt amerikanskt laboratorium i Washington. Forskningen som bedrivs där sker i samarbete med akademisk forskning och industri för att göra teknikinnovationer som främjar hållbar energi, utfasning av fossila bränslen och energilagring tillgängliga för marknaden. 

 

”Det finns värdefulla data som genereras av belysningssystemen vi använder, det är lättillgängligt och det är gratis, men ingen använder det. Vi skulle kunna använda det för energioptimering eller för att skapa bättre, mer trivsamma vistelsemiljöer eller till och med för att fatta bättre affärsbeslut.” 

 

Sarah Safranek i en artikel från 26 april 2022 om detta på PNNLs hemsida – Läs hela inlägget här 

 

Kontakta oss