2021-04-19

Cirkadisk dygnsrytm styr din biologiska klocka. Den går väl rätt?

Ursäkta, du har faktiskt en klocka inbyggd i hjärnan. Och det är viktigt att den går rätt. Den klockan styr nämligen din livsviktiga ämnesomsättning med sömn, blodtryck, puls, hormonnivåer och kroppstemperatur liksom funktioner som näring och läkemedel som ska omvandlas, brytas ner, omsättas till energi och/eller avlägsnas ur kroppen.

Dagsljuset upphov till människans liv och utveckling 

 

Livet på jorden är anpassat efter planetens rotation och alltså efter solens och dagsljusets ljusa och mörka dygnsperioder. Alla levande organismer har en inbyggd biologisk klocka som kan förutsäga och anpassa sig till dygnets regelbundna växlingar. 

 

Växter, djur och människor har sedan urminnes tider utvecklat och optimerat sin fysiologi med hjälp av klockan och den cirkadiska dygnsrytmen. Tack vare dagsljusets dynamik och ett kontinuerligt (heltäckande) spektrum skapas omväxlande ljusa och mörka perioder under dygnet för aktivitet och avkoppling, liv och överlevnad. 

 

Den här inre klockan i hjärnan – den ”suprachiasmatiska kärnan i hypotalamus” – styr oss människor mer än vi kan ana. Alla kroppens processer regleras i detta 24-timmars system så att cellfunktioner kan ske i dygnsrytm med rätt tidpunkt för organismen. Detta kallar vetenskapen för den cirkadianska eller cirkadiska rytmen efter latinets cirka diem − ”ungefär en dag”. 

 

Vår dygnsrytm behöver fullspektrumljus 

 

Ljuset bedöms vara den viktigaste faktorn bakom cirkadisk dygnsrytm. Hjärnan får information om ljus och mörker från ögonen och huden och styr det cirkadiska systemet. En icke-visuell receptor i form av ganglieceller (ipRGCs) i våra ögon reagerar på ett vertikalt infallande fullspektrumljus för att förmedla ljusets spektrala effektfördelning. Den här receptortypen har ingenting med seendet att göra men stimulerar via hjärnan kroppens mycket viktiga cirkadiska system. 

 

Fullspektrumljus kompenserar otillräckligt dagsljus 

 

Dagsljuset står alltjämt i en klass för sig själv när det gäller ljus och dess icke-visuella och hälsosamma inverkan på människan. Problemet är att vi enligt WHO numera tillbringar uppemot 90% av dygnet inomhus. Ett självklart behov av ett fullgott fullspektrumljus även inomhus har därmed uppstått. 

 

En historisk nyhet häromåret fokuserar på en vidareutveckling av ett annorlunda LED-ljus som introducerats på världsmarknaden under varumärket Sunlike. 

 

Traditionella ljuskällor som glödljus och urladdningsljus, samt det vanliga LED-ljuset som vi hittills vant oss vid, är alla på grund av ofullständig spektral strålning begränsade till rena synuppgifter plus omgivningsljus, reflexer, skuggor, säkerhet. 

 

Här är ett nytt LED-ljus för stimulans och välbefinnande 

 

Staffan Annell hos Annell Ljus + Form AB bekräftar att ”det nya LED-ljuset SunLike är ett fullspektrumljus som efterliknar solens och dagsljusets bästa egenskaper. Ljusstrålningen innehåller likadana våglängder och färgnyanser som dagsljuset som vi är vana att se i form av regnbåge på himlen”. 

 

”Dynamisk färgväxling SunLike Tunable white stöder både dygnsrytm och en ljusriktig synkomfort. Den här ljuskvalitén innebär dessutom en naturlig färgåtergivning (CRI 97 / TM30 Rf 96) av belysta material, färger, strukturer, ja för hela ljusmiljön”, avslutar Staffan. 

 

Nobelpris för cirkadisk dygnsrytm 

 

År 2017 uppmärksammades tre amerikaner, C. Hall, Michael Rosbach och Michael W.Young, för årets Nobelpris i fysiologi eller medicin efter sina upptäckter av ”molekylära mekanismer som styr cirkadisk rytm”. 

 

Forskningen fortsätter sedan dess på hög nivå och resultatet för oss människor kan komma att förändra vår vardag, från när skoldagen ska starta till vilka mediciner vi tar och när. 
Med människan i centrum står vardagens ljusmiljöer inomhus nu inför effektivare och trivsammare arbets- och studieplatser. 

 

Och naturligtvis med åtföljande reducerad sjukfrånvaro. 

Kontakta oss