2024-04-22

Checklista för ansvarsfull utomhusbelysning

All artificiell belysning påverkar djur och natur. En välplanerad belysningsanläggning behöver därför ta hänsyn både till miljö och djurliv – utöver de mänskliga behoven. Genom att begränsa andelen blå våglängder i utomhusbelysningen kan vi exempelvis minska negativ ekologisk påverkan som annars uppstår när nattaktiva djur – inte minst insekter – dras till ljuset. Men först måste vi alltid börja med en genomtänkt och klok planering. Ta gärna del av den här checklistan som ett led i ditt hållbara arbete med belysning. 

Naturliga ljuskällor som solen och månen påverkar den biologiska aktiviteten hos alla växter och mikroorganismer liksom instinkterna hos både människor och djur. Artificiellt ljus likaså. 

 

Artificiellt ljus – framför allt med hög andel blå våglängder – lockar till sig djur, särskilt insekter och fåglar. Det kan medföra störningar på deras naturliga beteende. Bland de negativa konsekvenserna finns påverkad fortplantning och att djuren blir störda när de söker efter föda eller att de skadas och dör i trafiken. 

 

I mörker använder i synnerhet insekter månljuset som hjälp att navigera. Organismers liv styrs även av växelverkan mellan ljus och mörker, ljusets infallsvinkel och ljusmängd under dagen. 

 

För oss människor behövs ljus i trafiken och bostadsmiljöer för säkerhet och trygghet. Då vårt mänskliga behov ofta strider mot naturens ursprungliga försättningar behöver vi därför ta väl avvägda ansvarsfulla belysningsval och beslut.  

 

Checklista för effektiv ansvarsfull utomhusbelysning med hänsyn till ekologi 

En ansvarsfull utomhusbelysning som både skyddar mot mörker och tar hänsyn till ekologiska och ekonomiska aspekter ska uppfylla följande: 

 

  1. Tydligt syfte: All belysning ska ha ett tydligt syfte och samspela med miljöns karaktär (naturområden, bostadsområden, innerstadsområden, industriområden). 
  2. Riktat och väl avskärmat: Ljuset ska endast riktas dit det behövs – med hänsyn till gällande föreskrifter. Bländning, spridningsljus och ljusemission ovanför armaturerna ska undvikas. Särskilt i naturnära områden ska marknära och avbländade ljuspunkter användas. 
  3. Ljusreglerat: Belysningen ska inte vara mer ljusstark än nödvändigt och vara integrerad i en behovsbaserad styrning. 
  4. Undvik ljus med hög blå ljusandel: I möjligaste mån ska varma ljusfärger användas – 3000 kelvin eller lägre färgtemperaturer eftersom dessa har en lägre andel blått ljus. Titta gärna på ljuskällans spektrala profil. 
  5. Hög kapslingsklass: I möjligaste mån ska insekter förhindras att tränga in i armaturen. Detta ska säkerställas med en hög kapslingsklass hos armaturerna. 
  6. Undvik värmestrålning: Armaturernas yttemperatur ska vara så låg som möjligt – reducering av onödig värmestrålning skyddar djurlivet. 

 

Målet är att människans livsmiljö ska kunna lysas upp samtidigt som den negativa påverkan på djur minimeras. Detta gäller både i naturen såväl som i stadsmiljö. 

 

I vårt sortiment från BEGA finns utomhusarmaturer med en färgtemperatur på 2700 eller 2200 Kelvin som standard. På förfrågan kan vi även leverera de allra flesta armaturer med andra färgtemperaturer och med tillvalet BEGA BugSaver®. Detta ljus är specialdesignat för att i möjligaste mån helt undvika våglängder inom det blåa spektrumet. Ljuset upplevs amberfärgat och kan närmast liknas vid varmt ljus med en färgtemperatur på 1800 Kelvin. För en god mänsklig upplevelse kombineras det amberfärgade ljuset med en varmvitt ljus på 3000 Kelvin. Växlingen mellan ljusfärgerna sker långsamt och steglöst över tid med en automatik som tillser att behovet för stunden premieras. Ett varmvitt ljus för människor de tider vi främst är i rörelse och ett amberfärgat ljus kvälls- och nattetid när få människor nyttjar platsen. 

Kontakta oss