2024-04-22

BEGA – Hållbarhet genom design

När Annell vid årsskiftet 2023/2024 övertog försäljningsansvaret i Sverige för BEGAs utomhussortiment – i tillägg till inomhussortimentet som vi sålt i 40 år – så var det med stor ödmjukhet och stolthet inför att få representera Europas kanske allra främsta belysningstillverkare. Få varumärken i vår bransch är så tydligt kopplat till produktkvalitet som BEGA är. När du köper en produkt från BEGA så kan du känna dig säker på att den kommer att hålla över tid som få andra produkter. Men utöver det har du även gjort ett aktivt val vad gäller hållbarhet. BEGA har nämligen hållbarhet inpräntat i sitt DNA inte enbart genom sin produktkvalitet utan även ur många andra tänkvärda aspekter: 

 

  • Social hållbarhet; Genom att förlägga så mycket som möjligt av produktionen i sitt närområde och prioritera människors arbetsuppgifter framför robotars. 
  • Demokratisk hållbarhet; Genom att koncentrera i stort sett alla möjliga delar av produktionen (även avseende underleverantörer) till Europa särskiljer man sig i en bransch som under lång tid skickat sin produktion till länder med totalitärt statsskick med bristande respekt för mänskliga rättigheter och utan skäliga levnadsvillkor. 
  • Hållbarhet genom ljuset; Detta borde såklart vara en självklarhet för alla tillverkare men i BEGAs fall är ljuset helt centralt. Armaturerna ska inte bara lysa, de ska lysa bra! Med synkomfort och energieffektivitet som främsta mål (se exempelvis BEGA Hybrid Optics®) har BEGA tagit fram att antal ledande tekniker som driver hela branschen framåt. Med exempelvis BEGA Constant Optics® erhålls en ljusbild som är konstant över tid, även i tuffa miljöer. Inget skifte i ljusfördelning eller upplevelse genom gulnande lins eller matterade reflektorer. 
  • Hållbara material och materialbehandling. Genom BEGA Coating Technology®, BEGA Unidure® och BEGA Tricoat® garanteras en beständighet över tid med 0% färgskiftning efter 10 år i bruk, även i utsatta vädermiljöer. Lägg till detta BEGA Ultimate Driver® och BEGA Thermal Management® och du har valt en armatur som bara fungerar, år efter år, utan krävande underhåll. 
  • Hållbar livscykel; Långt innan hållbarhet blev ett modeord så introducerade BEGA 20 års garanti på tillgång av ingående delar och komponenter i sina modeller. Om en BEGA-armatur – mot förmodan – ändå går sönder, så är den konstruerad för att kunna repareras. 
  • Hållbar design; En del elaka tungor har säkert genom åren kallat BEGAs design stel och lite tråkig. Detta har dock alltid varit en medveten designfilosofi där grundtanken är att en modell skall tåla ”ögats slitage” över tid. Genom att inte vara utformade utifrån rådande trender så ökas hållbarheten då risken att produkterna byts ut, till följd av trendbrott eller ändrad smak, minskas. 

 

Hållbarhet är en komplex och omfattande fråga där vi i grunden måste förhålla oss till om det är hållbart med artificiell belysning över huvud taget. Om BEGA är det självklara valet i denna fråga och om deras metoder är de absolut bästa låter jag vara osagt men känner mig helt säker när jag säger att BEGA är hållbart genom funktion, kvalitet och design. 

 

Nästa gång ditt projekt hamnar under prispress så kanske du kan titta på argumenten här ovan och fundera på vilka du är beredd är tumma på för att få en billigare och högst sannolikt då en sämre produkt. Eller om projektet kan investera i hållbarhet en gång nu istället för löpande kostnader framöver. 

 

/Jim Collin, Vice VD, Ansvarig Ljus + Form

Kontakta oss