2023-09-25

Är LED det optimala valet?

I juni 2023 publicerade ams Osram en artikel som lyfter behovet av att låta belysning för vissa ändamål fortsatt bestå av en mix av gamla och nya tekniker. Läs Staffan Annells reflektion av artikelns innehåll här. Håller du med? 

En något överraskande artikel med rubriken ”Shining a light on the future”, som i somras publicerades av ams Osram, en välkänd och välrenommerad producent av kvalificerad LED-teknologi och avancerad elektronik, lyfter fram den förmodat passerade teknologin – Halogenlampor! 

 

Artikeln hävdar att den numer av EU’s ekodesigndirektiv utfasade tekniken med (filament) halogenlampor i vissa fall är ett bra alternativ som ljuskälla.  Det baseras på att den i relation till LED har en betydligt enklare och mer skonsam produktions- och återvinnings-/destruktionsprocess, att den har en naturlig och mycket hög kvalité i ljusets karaktär och att det är enkelt att flimmerfritt styra och reglera ljuset. 

 

Vidare menas att de halogenlampor med ökad effektivitet, som Osram ännu producerar, mycket väl kan ha ett berättigande i vissa miljöer, till exempel inom ”hospitality”. Som exempel nämns vissa restaurang- och nöjesmiljöer där den ombonade glödljuskvalitén med autentisk färgåtergivning, lätt handhavande och enkelt underhåll är primära argument, undantaget tidigare nämnda miljöaspekt. 

 

Texten kan nu dock också tolkas som ett försök att rädda försäljningen av sina resterande halogenlampor och försvara och in i det sista utnyttja kvarvarande tillverkningsresurser. För det understryks samtidigt att det sundaste alternativet är och kommer att förbli att fortsättningsvis välja kvalitets-LED. 

 

För mig ändå svårt att bortse ifrån att deras argument för halogenlampor har vissa poäng. Inte minst aspekten att tillverkning av LED har en tydligt negativ påverkan på miljön. Jag tänker då på brytning och hantering av det antal olika (mer eller mindre) rara mineraler och jordartsmetaller som tekniken kräver. Det finns också ännu olösta svårigheter att rationellt återvinna diodernas kartotek av mineraler. Visserligen handlar det enskilt om nanoinnehåll, men när nu i princip all ljusalstring är/blir LED handlar det sammantaget om ofantliga mängder. 

 

Och, så klart, har även jag svårt att bortse ifrån halogenglödlampans onekligen excellenta ljuskvalité och den unika förändringen av ljusets färg vid dimring. 

 

Dock, ställt utom allt tvivel, är LED hur som helst bästa val ur miljösynpunkt eftersom den elektriska ljusalstringens i särklass största miljöpåverkan är när den är i drift och lyser, dvs inte i produktionsprocessen eller vid återvinning/destruktion. 

 

Detta tack vare diodens flerfalt högre energieffektivitet (lm/W) och dessutom längre (nominella) brinntid än även den allra bästa halogenlampa. Och är man bara lite noggrann och medveten om vad som finns att välja, så kan LED numer väljas med fantastisk ljuskvalitet. Egentligen, om man ser till spektralt innehåll och fördelning, kan den ge ett mer fulländat elljus än vad vi tidigare haft möjlighet att omge oss med. 

 

Men, om nu någon ändå skulle lyckas leta reda på och använda halogenlampor för något speciellt sammanhang, finns det då några passande armaturer kvar att köpa på marknaden? Definitivt inte många i varje fall. 

 

För 10–15 år sedan fanns hos oss på Annell fortfarande ett stort antal olika modeller att välja mellan, parallellt med det samtidigt kraftigt ökande utbudet av LED-varianter. Idag har finns bara ett fåtal kvar. Företrädesvis infällda downlight för PAR-halogen (12V/230V) primärt ämnade för accentljus och någon enstaka spotlight, det är väl det. 

 

Men tittar vi i stället på senaste generationer av LED-armaturer så är vårt utbud massivt, med möjlighet att tillfredsställa såväl den mest nitiske drift- och underhållsanvarige som den kräsnaste ljuskonnässör. Gott så! 

 

Här hittar du en länk till artikeln  som Staffan kommenterar i det här blogginlägget. 

Kontakta oss