Comlight Motion Sensing Street Lighting
Comlight-solution-1280-720
A5_Comlight_system-närvorosensor

Comlight

Kommunikationssystem för att styra belysning på vägar, gator och gång/cykelvägar. Miljövänligt, kostnadseffektivt och enkelt. 

Med närvarostyrd kontroll på belysningen kan vägar, gator och cykelvägar bli säkrare och tryggare för individen, mindre energi används, det blir ”mindre ljusförorening” och djurlivet och biologisk mångfald kan bevaras.

Comlight Eagle Eye är en radarbaserad närvarosensor med inbyggt kommunikationssystem för stolpmontage. Systemet gör det enkelt att bygga in närvarostyrning i anläggningar som exempelvis gång-, cykel- och bilvägar. Eagle Eye kan användas tillsammans med alla typer av armaturer så länge de är utrustade med ett driftdon för DALI eller 1-10V. Även reläfunktioner kan styras från enheten. I en typisk installation går man in med kabeln i stolpen och därifrån till kopplingsboxen i stolpen och till armaturens driftdon. Man sätter normalt sett en enhet per armatur/stolpe.

Mer om Comlight Eagle Eye 

www.comlight.no/home

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →