Johan Röklander föredragshållare
22 Mar
 • NÄR Onsdag den 22 mars 2023, kl. 15-17
 • VAR Annell showroom, Alviks Strand, Gustavslundsvägen 131, Bromma
 • ANMÄLAN Du klickar i anmälningsrutan och skrollar längst ner till formuläret där du fyller i namn, företag och e-postadress.
Tidigare

Ljus och färg – Med makt att förändra vår upplevelse

Att ljuset kraftigt påverkar vår upplevelse av omvärlden har de flesta av oss koll på sedan tidigare. Men kan det rent av förvränga andra sinnen såsom smak? Detta söker vi svar på i en djupdykning med Johan Röklander från Jönköpings Tekniska Högskola. Johan har undersökt sambandet mellan spektralfördelning och smaken hos choklad och delar här med sig av sina upptäckter såväl som smaksensationer i ett seminarium i Stockholm.

Seminariet är fullbokat

Vägbelysningshandboken-seminarium
14 Mar
 • NÄR Tisdag den 14 mars 2023 kl. 15-16:30
 • VAR Annell Showroom, Stampgatan 8 i Göteborg
 • ANMÄLAN Du klickar i anmälningsrutan och skrollar längst ner till formuläret där du fyller i namn, företag och e-postadress.
Tidigare

Nya Vägbelysningshandboken – nyheter och lärdomar

Träffa Henrik Gidlund från Trafikverket som berättar och svarar på frågor om nya Vägbelysningshandboken.

Den nya Vägbelysningshandboken 2022 ska vara ett stöd vid planering och projektering av vägbelysning. Den är ett komplement till riktlinjerna som finns i VGU (Vägars och gators utformning).

I ett seminarium i Annells nya showroom på Stampgatan 8, ett stenkast från Göteborg Centralstation, får du chans att ställa dina frågor direkt till Henrik Gidlund från Trafikverket och till Jonas Annell. Om du vill kan du hänga kvar efteråt på en liten AW!

Föranmälan är obligatorisk. Fyll i anmälningsformuläret här nedan för att få en bekräftelse via e-post på att du är anmäld.

Seminariet är fullbokat

Webbinarium-2022
11 Jan
 • INSPELAT WEBBINARIUM Onsdag 11 januari kl. 13-14:30
 • FÖREDRAGSHÅLLARE Henrik Gidlund, Specialist el och belysning, Trafikverket, Anders Hedlund, Belysningsingenjör och strateg, Stockholms Stad och Jonas Annell, VD Annell Ljus + Form
Tidigare

Hur kan vi spara energi i belysningsanläggningarna?

En fråga som många kommuner nu ställer sig i takt med ökande energipriser är hur vi kan spara energi i våra vägbelysningsanläggningar. Syftet är gott men konsekvenserna riskerar att bli allvarliga.

Debattens vågor går just nu höga i lokala tidningar och sociala medier. Men med ett faktaunderbyggt och balanserat åtgärdspaket kan man spara energi och ändå ta hänsyn till trafiksäkerhet och trygghet. Lyssna till föredragshållarnas tankar och idéer kring de möjligheter som finns till en klok effektivisering.

Länk till inspelningen

Seminariet är fullbokat

Närvarostyrning-i-praktiken
11 Okt
 • INSPELAT WEBBINARIUM Tisdag 11 oktober 2022, kl 15-16
 • FÖREDRAGSHÅLLARE Jonas Annell, VD Annell Ljus + Form
Tidigare

Närvarostyrning i praktiken – möjligheter och fallgropar

Det ökande intresset för energibesparing, ekologi och miljö har gjort närvarostyrning till en het fråga i gatubelysningskretsar. Belysning för fotgängare och cykeltrafikanter prioriteras men då användandet av GC-vägarna är så lågt på natten efterfrågas nu lösningar för att spara energi och skydda djur och natur. Närvarostyrning av armaturer på GC-vägar och bilvägar har funnits tillgängligt på marknaden i några år och på Annell gjorde vi den första anläggningen redan 2016. Jonas Annell ger i detta webbinarium både en grundläggande genomgång samt redogör för sina och kundernas erfarenheter.

• Hur fungerar tekniken?
• Hur upplevs närvarostyrning av dem som rör sig i anläggningen?
• Vad är viktigt att tänka på?
• Hur mycket energi kan man spara?

Se inspelning här.

Seminariet är fullbokat

JIm och Staffan
31 Maj
 • Inspelat Webbinarium Tisdag 31 maj 2022, kl. 9:30-10:15
 • Föredragshållare Jim Collin och Staffan Annell från Annell Ljus + Form
Tidigare

Hur använder vi de nya riktlinjerna för ljusplanering och skapar trivsamma ljusmiljöer?

I den uppdaterade europeiska standarden (ss-)EN 12464-1, som ligger till grund för den nu aktuella, uppdaterade upplagan av Ljus & Rum, finns nya riktlinjer att ta hänsyn till för dig som ljusplanerar arbetsplatsmiljöer inomhus. Vi resonerar kring några av förändringarna, om möjligheter och om några fallgropar?

Jim Collin och Staffan Annell lotsar oss i ett 45 minuters webbinarium genom ett urval förändringar i den uppdaterade standarden. De har båda lång erfarenhet av att planera goda ljusmiljöer för arbetsplatser inomhus. Belysning som utformas med rum, funktion och människa i fokus. Med ”Ljus & Rum”, planeringsguiden för belysning inomhus, i ena handen och två erfarna ljusexperter i den andra tror vi på inspirerande resonemang.

Länk till inspelning

Seminariet är fullbokat

Närvarostyrning-i-praktiken
25 Apr
 • Inspelat webbinarium Måndag 25 april 2022, kl. 13-13:30
 • Föreläsare Jonas Annell, Annell Stad och Trafik
Tidigare

Belysning på gång- och cykelvägar – trygghet, ekologi, ekonomi och kompromisser

Fokuset på gång-/cykelvägar ökar och så även frågan kring belysningen på dessa. Säkerhets- och trygghetsfrågor gör att belysning allt oftare efterfrågas. Hur skall man planera belysningen på bästa sätt? Här behöver man väga ekonomiska aspekter mot rimliga krav på funktion, trivsel och trygghet. Hur kan man adressera även de ekologiska frågorna?Häng med på detta 30-minuters webbinarium där vi går igenom de riktlinjer som finns och ger exempel på bra och mindre bra lösningar.Sunt förnuft, erfarenheter och Trafikverkets krav/riktlinjer i komprimerad form.

Se inspelning här

Seminariet är fullbokat

Henrik Gidlund
21 Feb
 • Inspelat webbinarium 21 februari 2022, kl. 13-14
 • Inbjuden föreläsare Henrik Gidlund, Projektledare elkraft och belysning, Trafikverket
Tidigare

Bättre och säkrare belysning på våra vägar – VGU i teori och praktik

Bra belysning för trafiken räddar liv. Rätt placerat och bländfritt ljus är en självklarhet. Och för att uppnå detta är VGU en viktig källa som ger oss vägledning – för vår säkerhet och trivsel. Två experter berättar och svarar på frågor – från grunderna i VGU till praktiska exempel – och andra närliggande områden. Behövs verkligen omgivningsljus? Varför ser vi en trend mot varmvitt LED-ljus även i trafikmiljöer?

Se inspelning här

Seminariet är fullbokat

SunLIke-webbinarium-2022
07 Apr
 • Inspelat webbinarium 7 april 2022, kl. 13-14
 • Inbjuden föreläsare Marc Suarez, Technical Director & Marketing Manager, Seoul Semiconductor
Tidigare

Webbinarium om SunLike – Fullspektrumljus för bättre hälsa?

Att fullspektrumljuset ger bättre visuella miljöer lär väl ingen ha missat, men hur står det egentligen till med påståendena om dess positiva effekter på hälsa och välmående? Och hur ser egentligen en anläggning ut som planerat med fokus på det goda ljuset? Med hjälp av Marc Juarez från Seoul Semiconductor tar Staffan Annell oss med på en djupdykning i ljusspektrumets välgörande värld.

Marc Juarez, Technical Director & Marketing Manager hos Seoul Semiconductor
Staffan Annell

Se inspelning här!

Seminariet är fullbokat

Vill ha smörgås och dryck

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →