Ljusstyrka

är ”kvoten mellan ljusflödet från en ljuskälla avgivet inom ett rymdvinkelelement och detta elements storlek”. Förenklat…

Läs mer

Luminansfördelning

för ytorna i vårt synfält är en betydligt viktigare faktor för bra belysning än belysningsstyrka. I…

Läs mer

Luxtimme

är den ljusmängd med vilken något belyses. En belysningsstyrka på 50 lux betyder med 8 timmars…

Läs mer

Lysrörslampor

(lågenergilampor) har skruvsockel (E14 eller E27) som normalglödlampor. Det elektroniska driftdonet (HF-don) är inbyggt i sockeln…

Läs mer

Lågenergilampor

är ett samlingsbegrepp för retrofitlampor som ersätter normalglödlampor i armaturer med gängad lamphållare E14 eller E27.…

Läs mer

Lamplivslängdsfaktor, LSF (Lamp Survival Factor)

är den officiella svenska översättningen av ”Lamp Survival Factor” och anger andelen lampor i en anläggning…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka