IEA

International Energy Agency (på svenska Internationella energirådet) grundades 1974 som en fristående organisation inom OECD (Organisation…

Läs mer

Ilcos

är ljuskällefabrikanternas gemensamma system för att beteckna ljuskällor (International LampCoding System). Några exempel: IAA står för…

Läs mer

Interface

gränssnitt gränsyta. Se Styrmodul

Läs mer

IEC

är förkortning för International Electrotechnical Commission, en världsomspännande organisation som utarbetar och fastställer konformitet och standarder…

Läs mer

IES

står för Illuminating Engineering Society som sedan 1906 är det amerikanska belysningssällskapet. Ett mer formellt namn…

Läs mer

IESNA

Illuminating Engineering Society of North America.

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →