HF-don

är den lilla elektroniklåda (driftdon) som genom att ersätta reaktor, tändare och kondensator i ”konventionella” lysrörsarmaturerer…

Läs mer

HID

(High Intensity Discharge) är högintensiva urladdningslampor av högtryckstyp, t.ex. metallhalogen och högtrycksnatrium. Se även Compact HID.

Läs mer

HIE

är kortbeteckning för urladdningsljuskällor typ metallhalogen, ellipsformade med sockel E27 eller E40. Tilläggsbeteckning CE, med keramisk…

Läs mer

HIT, HIT-DE, HIT-CRI

är kortbeteckningar som europeiska armaturfabrikanter använder för urladdningsljuskällor av typ metallhalogen. HIT står för ”High pressure…

Läs mer

HME, HSE, HST

är kortbeteckningar för urladdningsljuskällor; HME =kvicksilverlampor med sockel E27 eller E40. HSE = ellipsformade högtrycksnatriumlampor med…

Läs mer

HST-CRI

är en kortbeteckning som europeiska armaturfabrikanter använder för urladdningsljuskällor av typ högtrycksnatrium med förbättrad färggivning. HST…

Läs mer

Halogener

är ett samlingsnamn för grundämnena fluor, klor, brom, jod och asta. Se Halogenlampor.

Läs mer

Halogenfri

Ett vanligt krav idag är att ledningar och kablar skall vara halogenfria då de annars vid…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →