Fotometri

Vetenskapen om mätning av ljus i termer av hur det mänskliga ögat upplever ljusstyrkan. Mätning av…

Läs mer

Färgstabilitet

Se Färgtolerans.

Läs mer

Foton

kommer från det grekiska ordet phos som betyder ljus. Definitionen är ljuskvantum. Fotoner är det elektromagnetiska…

Läs mer

Färgtolerans

är en viktig faktor för ljuset från närliggande ljuskällor. Moderna ljuskällors ljusfärg definieras som korrelerad färgtemperatur…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →