Vetenskap & forskning

LED-ljuset ökar

LED- ljuset utvecklas i snabb takt över hela världen. Redan 2007 kallade vi det för ”framtidsljuset”.

I USA styr energidepartementet LED-utvecklingen. Här sammanfattas deras prognos , den sjätte i ordningen.

Där följer man LED-ljusets utveckling och tillväxt inom privat och professionell sektor. Detaljerade regler och riktlinjer omfattar kvalitetskrav för ljus, synfysiologi, ljuskällor, armaturer, livslängder och energibesparing. Nu har United States Department of Energy för sjätte gången utfärdat nya prognoser för 2020 och 2030 för hemmamarknaden.

Tack vare ökad effektivitet, sjunkande priser och stark utbredning bedöms att 64 % av all ny belysning 2020 kommer att vara LED-baserad, mätt i lumentimmar, och 90% år 2030 (!). Den senare prognosen kan för allmänbelysning innebära minst 50-procentig energibesparing. Den snabbaste tillväxten sker som hittills inom området gator och vägar men inomhusbelysning ligger inte långt efter. En ny faktor är HCL (Human Centric Lighting), ljus, människa och välbefinnande, som i Europa beräknas stimulera en ökad efterfrågan på kvalitetsbelysning med LED inom de flesta dagliga miljöer för arbete och fritid.

Blogg

Hur identifieras bästa ljuskvalitet?

Staffan Annell har även tidigare beskrivit den möjlighet som nu finns att omge oss med ljuskvaliteter på en nivå vi tidigare inte har haft m...

Läs mer
Projekt

Plain Spectra kvalitetsljus hos Ömsen försäkringsbolag

På Åland driver försäkringsbolaget Ömsen flera projekt inom hälsofrågor. PLAIN Spectra belysning med senaste kvalitetsljuset SunLike kan nu ...

Läs mer
Teknik & ljuskällor

SunLike för bättre upplevelse av färg och textur

LED-ljuset SunLike erbjuder ett spektrum som är likartat med sol- och dagsljus. SunLike har nu nått en hälsosammare och effektivare kvalitet...

Läs mer
Teknik & ljuskällor

Briljant LED-ljus

LED som syftar till att efterlikna det naturliga ljusets förmåga att återge färger och strukturer ser vi nu i ett ökande utbud. Nu finns ett...

Läs mer
Mässor / event / föredrag

Modern belysning på gator och vägar – ljusteknik, energibesparing och smarta städer

Välkommen till Clarion Hotell i Umeå torsdagen den 27 april. Vi har bjudit in Marcus Bigren som är belysningsingenjör på Umeå kommun och Dan...

Läs mer
Projekt

Lillholmsskolan har lärmiljöer i toppklass

Klassrum med dagsljusinsläpp, utblick mot naturen och förstklassig belysning möter elever och lärare på Lillholmsskolan i Skärholmen. Cederv...

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →