Page 4 - Annell-Showcase-2017
P. 4

SHOWCASE 2017

Foto: Ulf Celander
                                                                                                                                            Foto: BEGA

Linjära profiler Ljuskanal LK/ILO, infällda downlights LED-downlight med representativ karaktär
CSA/Flixx 100 och pendlade glasarmaturer

Tre ben i en omsorgsfull ljusdesign:
allmänljus, accentljus och dekorljus.

Några råd att tänka på för en balanserad,                  den visuella komforten vid in- och utpassage i rum. Kombinationen med
funktionell och gestaltande ljusmiljö:                   infällda LED-spotlights skapar variation och visuell spänst.

I konferens- och mötessammanhang är det viktigt med horisontal       Behovet av jämnt fördelat allmänljus står i relation till hur platsen nyttjas.
jämnhet och fokus mot betraktelseytor. Infälld LED-downlight med ett    Vertikaler med tydliga ljusheter och fokuspunkt i fond ger variation och
dekorativt uttryck förstärker intryck av en representativ miljö.      tydlig rumsbildning.

Korridorer, till exempel på sjukhus, är ofta tråkiga ljusmiljöer men genom Ljus in mot vertikaler är tacksamt som ett komplement eller ersättning
att kombinera allmänljus och accentljus kan även dessa få liv. Linjära   för ”lampan mitt i taket”.
profiler för allmänljus kan bilda långa linjer eller delas upp för att öka

Lysande linjer kombineras med infällda spotlights    Gestaltade ljusmiljöer är trivsamma, med vertikal ljushet som ger tydliga rum

Foto: Bert Leandersson
                                                                                                                                            Foto: Lasse Eklöf
   1   2   3   4   5   6   7   8