Page 6 - Annell-Highlights_2017-18
P. 6

HIGHLIGHTS 2017/18

                              PLAIN SYSTEM rampmonteras till lysande linjer i önskad längd.

                              PLAIN SENSE med DALI sensor (Helvar Idim). En inbyggd ljussensor
                              (för konstant ljusfunktion), en passiv infraröd rörelsedetektor (PIR) och
                              en infraröd mottagare (för fjärrstyrning). Sensorn har sex standard
                              förinställda värden som man manuellt kan välja efter behov.

                              PLAIN Spectra med kontinuerligt spektrum, närmast äkta solljus. Ra >97

                              PLAIN TW med Tunable White, dynamisk färgtemperaturväxling
                              i arbets- och vårdmiljöer för anpassad dygnsrytm som förbättrar hälsa,
                              upplevelse och välmående.
                                                        Foto: Lasse Eklöf   6                                 Mer information, ljusfiler och artikelnummer, se www.annell.se
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11