Vetenskap & forskning

Internationell forskning rekommenderar fullspektrumljus för arbetsmiljöer inomhus

Vetenskaplig forskning ger ofta nya kunskaper och ökat vetande. Men enstaka studier räcker inte. Det krävs flera år av tester och kritisk granskning. Efter tre år har nu det nya fullspektrumljuset fått klartecken och dessutom CIE-standard.

I fullspektrumljus mår man bra

Efter tre års forskningsstudier i flera länder tycks det samstämmigt vara bekräftat att det nya LED-ljuset inomhus inte bara är utmärkt för seende och synkomfort. Det har också mycket värdefulla, icke-visuella egenskaper som i likhet med äkta dagsljus styr människans biologiska, ”cirkadianska” dygnsrytm positivt på många sätt.

Bland annat kan fullspektrumljuset medföra ökad vakenhet, inlärning, bättre hälsa och allmänt välbefinnande. Till och med bättre nattsömn har forskarna rapporterat från sina studier.

Fullspektrumljusets våglängder påverkar minskad jobbstress och lägre sjukfrånvaro

Människan och seendet har sedan urminnes tider utvecklats i solens naturliga fullspektrum. I hundra år har man utan framgång försökt att efterlikna solens perfekta ljus av allra högsta ljuskvalitet.

All syngrundande spektral strålning finns inom våglängdsområdena 380 till 780 nanometer (nm). Till skillnad från traditionella ljuskällor innehåller fullspektrumljus så gott som alla solens och dagsljusets färgnyanser som vi bland annat kan studera på himlens regnbågar (violett, blått, grönt, gult, orange och rött). Även traditionell LED av bättre sort har samma eller mycket likt spektralt innehåll men det är balansen och jämnheten i spektrumet, proportionerna mellan färgerna, som är bättre.

Annells version av SunLike™ ibland med tillägget Spectra är ett heltäckande fullspektrumljus. Hög visuell kvalitet och icke-visuellt nyttoljus.

En stor del av Annells armaturprogram erbjuder som tillval ett fullspektrumljus SunLike™, en integrerad ljuskälla som man väljer i en viss önskad ljusfärg eller alternativt som ett färgskiftande ”dynamiskt” ljus. Det kallas Tunable white och kan programmeras med förebild från dagsljusets färg- och nivåväxlingar under dygnet. Utbudet av fullspektrumljus växer från andra producenter av motsvarande ljuskaraktärer.

”Bland SunLike-ljusets våglängder finns ett särskilt violett tillskott med minskad blåljusandel. Detta är ännu mer identiskt med det hälsosamma, naturliga ljuset från solen, fast utan solljusets skadliga andel UV-ljus,” säger Staffan Annell som med familjeföretaget Annell Ljus + Form AB har över 40 år erfarenhet av ljus och belysning.

”SunLike™ är energisnålt, hälsofrämjande och behagligt med en extremt bra färgåtergivning. Förmågan att belysa färger på ett naturligt sätt graderas till index Ra 97 vilket kan jämföras med den perfekta solens Ra 100 eller det vanliga LED-ljusets Ra 80.

SunLikes™ korrekta belysning av människor och omgivning tydliggör på ett naturligt sätt former, färger, ytor, strukturer, dimensioner och konsistenser. En framtoning med distinkta kontraster.

Metaller, textilier och naturmaterial som trä, sten och växtlighet får en klarare struktur. Genomgående homogen ljuskvalitet för synkomfort, hälsa och välmående. Seoul Semiconductor är tillverkare och har med Toshiba utvecklat det nya ljuset,” avslutar Staffan.

Vi tillbringar 90 procent av dygnet inomhus

Från världshälsoorganisationen WHO har rapporterats att de flesta av oss numera tillbringar 90 procent av dygnet inomhus. Under större delen av människans utveckling har dagsljuset styrt oss i ett omvänt förhållande.

Teknikutvecklingen av det elektriska ljuset har medfört att vi under lång tid avsevärt har förlängt våra dygn inomhus. Dessutom i ett otillräckligt inomhusljus som saknar flera av dagsljusets egenskaper.

Ambitiös europeisk forskning i flera länder

De senaste åren har forskningen inom ”nyttig” belysning intensifierats med hundratals studier i Europa och USA. Flexibla testmiljöer har arrangerats i laboratorier och etablerade kontorsmiljöer. Ljusexpertis, ljusdesigner, arkitekter, läkare och psykologer har medverkat för den professionella ljusmiljöns autenticitet.

Ett av alla vetenskapliga ljusprojekt är ljus- och sömnstudier i schweiziska Basel. Även där bekräftar man LED-ljuset SunLike™ som effektiv ljuskälla med positiv inverkan på stressrelaterat kontorsarbete och allmänt välmående. Kronobiologen professor Christian Cajochen och hans kollegor vid University of Basel publicerade sin uppmärksammade rapport den 24 mars 2019.

Försökspersonerna i Basel som exponerats i LED-ljuset SunLike™, i samma spektrala sammansättning som äkta solljus, bekräftade förbättrad visuell synkomfort (”visual comfort”) liksom ett klart positivare morgonhumör följt av ökad vakenhet jämfört med exponering i konventionellt LED-ljus.

I tidskriften Lighting & Research Technology kunde man läsa ”We found evidence that a daylight LED solution [natural spektrum] has beneficial effects on visual comfort, daytime alertness, mood, and sleep intensity in healthy volunteers have”.

Cajochens forskningsgrupp slår i sin studie fast att konventionellt LED-ljus med samma ljusflöde och korrelerade färgtemperatur (CCT kelvin), men med enklare spektral sammansättning, fick helt avvikande effekter på testpersonernas beteende och fysiologi.

I det aktuella forskningsprojektet utvärderades varje testpersons synkomfort, cirkadianska fysiologi, allmänna humörläge, kognitiva prestation och sömnkvalitet. Man hade då exponerats i belysning i ett laboratorium under 49 timmar, dels i konventionellt LED-ljus, dels i LED-ljus med ett brett, naturligt spektrum (SunLike™).

Källa: “Effect of daylight LED on visual comfort, melatonin, mood, waking performance, and sleep,” by Professor Christian Cajochen, et al, the University of Basel, published in the Journal of Lighting & Research Technology, March 24, 2019.

Bland andra större vetenskapliga belysningsstudier under 2019 delredovisades med likartade resultat det EU-understödda projektet Repro-Light med 1100 testpersoner på kontor och i industri i Italien, Spanien, Tyskland och Österrike.

Bred amerikansk forskning medförde ökad belysningsstandard

”A safer world” är mottot för UL, Underwriters Laboratories, det globala amerikanska standardiseringsinstitutet som nyligen introducerat nya certifierade belysningsregler för bland annat statliga byggnader. Underlaget har tillkommit efter flerårig forskning vid världsledande Lighting Research Center vid Rensselaer Polytechnic Institute i Troy N.Y.

Även här utformas belysningen i likhet med europeiska forskningsresultat för icke-visuellt ljus men man ligger allmänt flera år före Europa i den snabba utvecklingen. Riktlinjerna för Human Centric Lighting (HCL), människan i centrum, är en gemensam målsättning med ytterst små nationella avvikelser

Även från New York City kom 2019 en forskningsstudie om SunLike-ljuset.
Dr Octavio Perez och hans forskarstab vid Mount Sinai Hospital har fått stort genomslag i vetenskapliga media för sin rapport om hur SunLikes breda, naturliga spektrum framkallar upp till 21 procent högre ”melanopisk stimulans” *) jämfört med konventionellt LED-ljus.

Dr Perez framhöll också att effekten på människans hälsa och välbefinnande är ”tydlig med främst förbättrad nattsömn, snabbare uppvaknande, aktivare vakenhet, arbetskvalitet, humör och sinnesstämning.” En gott underlag för människans cirkadianska biologiska rytm i balans.
Källa: Dr Octavio Perez: ”Become an expert in Melanopic Stimulus Measurement & Improvement, Lightfair, USA, 2019

*) Se ”Melanopsin” i Annells Liten ordbok

Utvidgad CIE-standard

De senaste årens forskning i många länder har i samarbete med den internationella belysningskommissionen CIE i Wien lett till ett tillägg av en ny standard för icke-visuellt ljus, ”CIE S 026:2018 Metrology for IPRGC-influenced responses to light.”

Staffans goda råd som avslutning

Staffan Annell vill påminna om de mångåriga, väletablerade regler för bra belysning som fortfarande utgör grunden för varje bra ljusmiljö med ny kompletterande teknik.

”Du behöver rätt ljus på arbetsplatsen. Ett bländfritt ljus på rätt plats, från rätt håll, av rätt sort och i tillräcklig mängd. Ljus och skuggor i ett balanserat samspel är dina effektiva verktyg.”

Blogg

Det önskar vi oss av Ljusåret 2024

Vilka förhoppningar och ambitioner har du inför det nya året? I årets första nyhetsbrev frågade vi åtta engagerade ljusprofiler vilka önskni...

Läs mer
Blogg

Välkommen Hampus!

Hampus Åkerlind är ny säljare hos Annell i Stockholm. Han kommer närmast från Light Bureau där han har arbetat som uppdragsledare. Efter sin...

Läs mer
Blogg

Richard Kellys tidlösa rekommendationer

Vitala och omsorgsfullt utformade ljusmiljöer byggs av tre komponenter. Läs Staffan Annells hyllning till och beskrivning av dessa tidlösa r...

Läs mer
Produktnyheter

Accenta kombinerar ´Ambient luminescence´och ´Play of brilliants´

Infällda tak- och väggarmaturer med små mått och i hög kvalitet finns att hitta i Accenta-familjen. Denna klassiska armatur från BEGA kombin...

Läs mer
Produktnyheter

Q-Drome funktionellt ljus som tilltalar minimalisten

Teknisk armatur som löser de flesta belysningsuppgifter utan krusiduller. För bostadsområdet, på gång- och cykelvägar eller med väggfäste fö...

Läs mer
Produktnyheter

Teknik i takt med tiden – öppningsbara och modulära gatuarmaturer

Korrekta underlag med information om omgivande miljö och byggnader är såklart en förutsättning vid ljusplanering men ibland blir det inte so...

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →