Produktnyheter

ILO ljuslinje för många applikationer

ILO är en tunn linjär profil med flera användningsområden – en belysningslösning för enskilda applikationer och ljuslinjer i system. Profilen finns i 3 olika bredder, 35, 50 och 70mm för flexibel variation och för att kunna anpassas till specifik funktion och design.

ILO är enkel att installera och finns med 4 olika montagesätt (dikt, infälld, pendel och vägg) och 7 olika sorters optik för att kunna användas i hela byggnaden. Den passar såväl som ovanför arbetsplatsen som i korridor, pausyta och lobby. Profilen är alltid samma men optiken byts efter applikation. ILO kan styras via DALI, 2-kanals DALI (separat styrning upp och nedljus) och Bluetooth via Casambi.

Utöver de olika optikerna kan profilen också bestyckas med en kontaktskena för att lägga till valfri skenmonterad armatur såsom spotlight eller pendel. ILO går också att få med en kontaktskene-adapter så att den kan dockas på en kontaktskena.

Exempel på vanliga varianter – bland oändliga möjligheter:

Arbetsplats: Pendlad armatur med uppljus och mikroprismatiskt bländskydd nedåt (mikroprismatiskt för ett behagligt ljus och en yta som ej blänker i skärm)
Pausrum: Pendlad armatur med endast nedljus, modular-optik för allmänljus varvat med kontaktskena för pendelarmaturer och spotlights
Korridor: Dikt tak med modular-optik för allmänljus varvat med asymmetrisk version med opal optik för att belysa väggar.

ILO har även lysande hörn både 90-gradiga och 120-gradiga vilket gör att den kan byggas ihop i olika former. Flexibiliteten kan inspirera till egen design av ljuslinjer i formation som är både är praktisk och hållbar. Ljuslinjerna kan monteras vertikalt eller horisontellt och är ett bra verktyg för att definiera rummet, visa riktning och framhäva arkitektur.

ILO finns också med Spectra fullspektrumljus Ra97.

ILO konfigurator

Använd enklast ILO konfigurator för singellängder eller för system när du vill få rätt artikelnummer med tillhörande produktblad, ljusfil, montageanvisning etc.


Miljö och cirkularitet
 • ILO är en armaturfamilj som uppfyller alla relevanta EU-direktiv såsom
  RoHS-direktivet (Restriction of the use of certain Hazardous Substances)
  RoHs-direktivet syftar till att reglera innehållet, ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Det innebär att företag som producerar elektrisk och elektronisk utrustning är direkt ansvariga för att produkterna uppfyller kraven vad gäller kemiskt innehåll. De gäller för alla EU:s medlemsstater och ställer krav på att produkterna inte får innehålla kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och de bromerade flamskyddsmedlen PBB och PBDE. Det är obligatoriskt att följa RoHS för att få sälja elektronik och elektrisk utrustning till EU. Tillverkare, ägare, återförsäljare och importörer måste alla säkerställa att deras produkter uppfyller direktivet för att få distribuera och sälja dem inom EU. Direktivet medför också en mer lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall som kommer från från elektrisk och elektronisk utrustning.
  Reach-fördningen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).
  Regler om registrering av ämnen, förbud eller andra restriktioner för ämnen, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen samt regler om att informera kunder.
  Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara/produkt som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i Reach i en halt av mer än 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos Echa (European Chemicals Agency). Förutom registreringen så finns det även en informationsskyldighet att delge kunden information om en vara/produkt innehåller 0,1% eller mer av ett ämne som finns på kandidatförteckningen.
  WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment
  Avser producentansvar för elektroniska och elektriska produkter, däribland belysningsprodukter. Producentansvaret reglerar insamling, hantering och återvinning av elektriskt materiell. Direktivet syftar till att minska de miljöproblem som elektronikskrot medför genom att stimulera återanvändning av delar och material från elektriska och elektroniska produkter.
  Ekodesign-direktivet
 • Utöver ovan EU-direktiv är ILO också Byggvarubedömd.
 • Produktionen som sker hos Ledluks såväl som hos deras underleverantörer är anpassad för att skapa så lite materialsvinn som möjligt. Det oundvikliga svinn som ändå uppstår återvinns och återupptas i produktionen.
 • 50% av materialet i ILO-armaturer kommer från återvinning.
 • 85% av den totala massan som ILO består av är återvinningsbar. (I stort sett allt utom elektroniken)
 • ILO består dessutom av ersättningsbara moduler vilket starkt bidrar till cirkularitet. Diffusor/optik, Aluminiumprofilen/armaturhuset, LED-modulen och drivdon är utbytbara.

 

ILO-översikt

ILO-ljuslinjer

Blogg

Rummets gränslinjer

I en välplanerad ljusmiljö är känslan för rummets gränslinjer något som bara händer; naturligt och intuitivt, utan att vi tänker på det. Vi ...

Läs mer
Projekt

Ny arbetsplats för framtidens teknologi

Hos TD Synnex (tidigare Tech-data) andas kontoret kreativitet och nytänk. Här har Bjelkmark Arkitekter i samarbete med Tenant & Partner ...

Läs mer
Produktnyheter

Riktat ljus för många miljöer

I verktygslådan för riktat ljus finns det många alternativ att välja. Lenty med excellent ljuskvalitet och exakt optik. Bega spotlight Zoom ...

Läs mer
Mässor / event / föredrag

Hur kan vi spara energi i belysningsanläggningarna?

En fråga som många kommuner nu ställer sig i takt med ökande energipriser är hur vi kan spara energi i våra vägbelysningsanläggningar. Syfte...

Läs mer
Projekt

En fröjd att komma till kontoret

Merck Group Sverige har förvandlat sitt kontor vid Brunnsviken i Solna till en oas för samarbete. Här är ett lyckat exempel på hybridkontor ...

Läs mer
Blogg

Light+Building 2022 – En dinosaurs sista flämtande andetag eller en fågel Fenix på väg mot revansch?

Efter fyra års väntan var det så äntligen dags för belysningsbranschens i särklass största mässa Light + Building 2022 att öppna dörrarna fö...

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →