Mässor / event / föredrag

EU-rapport: Mer än hälften missnöjda med sin kontorsbelysning

I nyhetsbrevet Trends in Lighting läser vi om Repro-Light, ett europeiskt forskningsprojekt inom belysning, som med stöd av EU drivs av ett konsortium europeiska branschföretag i samverkan. 1100 kontorsanställda deltar och en första humanvetenskaplig intervjuundersökning har genomförts med överraskande resultat. Stark medvetenhet och engagemang för inomhusljusets betydelse. 

Målet med undersökningen är att förbättra produktivitet och välbefinnande samt att stödja den europeiska belysningsindustrin inför en hållbar och konkurrenskraftig framtid. 1100 kontorsarbetande i Italien, Spanien, Tyskland och Österrike deltog i den vetenskapliga undersökningen, 36 procent kvinnor och 64 procent män.

Som första steg utnyttjas innovativ teknik och materialanvändning genom moduluppbyggd armaturdesign, för en smart produktion samt ett kretsloppsystem för en omställbar, kundanpassad LED-armatur, ”the Luminaire of the Future”.

Kontorsfolket över 50 års ålder, liksom generellt medverkande kvinnor, var betydligt mer intresserade av förbättrad belysning än resten. En oväntat stor andel, över hälften och flest under 30 år, prioriterade dessutom armaturens utseende. 80 procent efterlyste automatisk anpassning av belysningen till personliga önskemål. 75 procent ville att ljusfärgen skulle förändras i takt med skymning.

Som förväntat sade sig över 90 procent tro på ljusets inverkan på humöret medan 87 procent bekräftade att belysningen tydligt påverkade deras arbete. 92 procent var övertygade om ljusets betydelse för uppmärksamhet och påpasslighet inför arbetet.

Projektet ingår som del av the European Commission´s Horizon 2020. Se närmare i nyhetsbrevet Trends in Lighting från Luger Research, Institute for Innovation & Technology, www.trends.lighting.

Forum Trends in Lighting 24-26 september 2019

Blogg

Hur identifieras bästa ljuskvalitet?

Staffan Annell har även tidigare beskrivit den möjlighet som nu finns att omge oss med ljuskvaliteter på en nivå vi tidigare inte har haft m...

Läs mer
Projekt

Plain Spectra kvalitetsljus hos Ömsen försäkringsbolag

På Åland driver försäkringsbolaget Ömsen flera projekt inom hälsofrågor. PLAIN Spectra belysning med senaste kvalitetsljuset SunLike kan nu ...

Läs mer
Teknik & ljuskällor

SunLike för bättre upplevelse av färg och textur

LED-ljuset SunLike erbjuder ett spektrum som är likartat med sol- och dagsljus. SunLike har nu nått en hälsosammare och effektivare kvalitet...

Läs mer
Teknik & ljuskällor

Briljant LED-ljus

LED som syftar till att efterlikna det naturliga ljusets förmåga att återge färger och strukturer ser vi nu i ett ökande utbud. Nu finns ett...

Läs mer
Mässor / event / föredrag

Modern belysning på gator och vägar – ljusteknik, energibesparing och smarta städer

Välkommen till Clarion Hotell i Umeå torsdagen den 27 april. Vi har bjudit in Marcus Bigren som är belysningsingenjör på Umeå kommun och Dan...

Läs mer
Projekt

Lillholmsskolan har lärmiljöer i toppklass

Klassrum med dagsljusinsläpp, utblick mot naturen och förstklassig belysning möter elever och lärare på Lillholmsskolan i Skärholmen. Cederv...

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →