Teknik & ljuskällor

Dynamisk och cirkadiansk belysning i morgondagens arbetsmiljö

Dynamisk belysning är ett aktuellt och viktigt begrepp för arbetsmiljöer inomhus, till exempel i kontor och skolor där man vistas en stor del av dagen. Det handlar om professionellt och föränderligt LED-ljus som liksom dagsljuset skiftar i intensitet och färg under dygnet. 

Begreppet dynamik beskriver något rörligt, kraftfullt och föränderligt. Människan har utomhus under tusentals år utvecklats och programmerats i solens och dagsljusets växlande dynamiska strålning under dygnets ljusa del.

Dynamisk belysning

Denna färgväxlande belysning har nu fått en central och övergripande roll för de ljusmiljöer som anpassas till internationella regelverk som Human Centric Lighting (HCL). Innehållet fokuserar på människans arbetsplatser med ofta förbisedda men viktiga regler och rekommendationer för synbehov, synkomfort och allmänt välbefinnande.

Internationell forskning har lärt oss att efterlikna det dynamiska dagsljusets variationer, intensitet och färger så att inomhusljuset nu kan anpassas till våra olika verksamheter, aktiviteter och vilostunder vid valda tider under dygnet.

Hälsosamt kvalitetsljus ger bättre arbetsmiljö

Numera kan man också välja en högre ljuskvalitet än någonsin tidigare tack vara ett nyutvecklat LED-ljus som fått stor uppmärksamhet. Det innehåller ett mer komplett och sol- och dagsljusljusliknande spektrum av våglängder med en naturlig återgivning av färger och material och som man dessutom mår bra utav.

Cirkadiansk belysning

Efter många år av vetenskapliga forskningsstudier har vi nu en nytillkommen variant av det dynamiska ljuset, cirkadiansk* belysning, som särskilt rekommenderas för kontor, skolor och faktiskt även för vårdmiljöer för äldre.

Liksom dagsljuset har ett utvalt LED-ljus samma icke-visuella påverkan på människan, särskilt på vakenhet och avkoppling, prestationer och sinnesstämning, vanligtvis också på en fullgod nattsömn. Resultatet visar dessutom på värdefulla biologiska och psykologiska hälsoaspekter. Dagsljusets fullspektrumljus påverkar alla levande organismer till en cirkadiansk rytm i en biologisk cykel som upprepas dygnsvis. Belysning som planeras för människans dygnsrytm är därför annorlunda än traditionell, statisk belysning.

Här handlar det om att påverka cirkadiansk synkronisering som sköter kroppens ”biologiska klocka” med tillhörande hormonbildning och andra positiva hälsoeffekter.

Spektral sammansättning i vitt eller regnbågens färger

När man väljer belysning för ett cirkadianskt system så utgår man från vissa egenskaper och prestanda hos ett utvalt LED-ljus av hög kvalitet.

Det handlar alltså om ljusstrålning från ett så gott som heltäckande spektrum som beräknas vertikalt mot ögonen. Sådana kompletta spektrum kan som exempel studeras hos regnbågar i skyn. Fullspektrumljus redovisas och specificeras inte i ”korrelerade färgtemperaturer” utan i sina exakta våglängder (färger).

Förutom doseringen av spektral sammansättning av synliga våglängder, mellan 380 och 760 nanometer (nm), specificeras lämpliga ljusnivåer under dagen liksom förväntade och använda exponeringstider.
Från vårt traditionella elektriska ljus under åren har vi varit vana vid ett smalare spektrum inom gulaktiga frekvenser. Det nya LED-ljuset med sitt solljusliknande bredare spektrum kan nu prestera utvalda frekvenser av ljusets våglängder.

Ny mätteknik med annorlunda enheter i ny standard

Enligt ny standard skall det nya cirkadianska ljuset beräknas genom nya enheter (CS och CSA) och ny mätteknik (metrology). Den internationella belysningskommissionen CIE i Wien har i internationellt samarbete tagit fram standarden ”CIE S 026:2018 Metrology for IPRGC-influenced responses to light,” (Specifying Light for its eye-mediated non-visual effects in humans).

Vetenskap samverkar med gamla goda belysningsregler

Bland ett flertal forskare i olika länder bakom den imponerande utvecklingen märks särskilt professorerna Mariana Figueiro och Mark Rea hos Lighting Research Center vid Rensselaer Polytechnic Institute i USA. De föreläser regelbundet på KTH i Stockholm och exempel från deras studier finns i den amerikanska tidskriften Lighting Research and Technology.

Genom att nu tillämpa ny vetenskap plus gamla goda belysningsregler om människa, ljus och skuggor kan vi medverka till en nyttigare och trivsammare arbetsmiljö, fylld med funktionalitet, hälsa och estetik.

FOTNOT *) Den svenska översättningen cirkadiansk från engelskans circadian har rekommenderats av Svenska Läkarsällskapets kommitté för medicinsk språkvård. Ordet härstammar från latinets circa dies, ”ungefär en dag”.

Bild lånad ur video från Trilux.

Blogg

Ljus för lärande – fråga om LED-plattor

Hur kan du utveckla en ljusmiljö där det redan finns installerade LED-plattor? Det är en relevant fråga som kan uppstå då belysning ska uppg...

Läs mer
Blogg

Rummets gränslinjer

I en välplanerad ljusmiljö är känslan för rummets gränslinjer något som bara händer; naturligt och intuitivt, utan att vi tänker på det. Vi ...

Läs mer
Projekt

Ny arbetsplats för framtidens teknologi

Hos TD Synnex (tidigare Tech-data) andas kontoret kreativitet och nytänk. Här har Bjelkmark Arkitekter i samarbete med Tenant & Partner ...

Läs mer
Produktnyheter

Riktat ljus för många miljöer

I verktygslådan för riktat ljus finns det många alternativ att välja. Lenty med excellent ljuskvalitet och exakt optik. Bega spotlight Zoom ...

Läs mer
Mässor / event / föredrag

Hur kan vi spara energi i belysningsanläggningarna?

En fråga som många kommuner nu ställer sig i takt med ökande energipriser är hur vi kan spara energi i våra vägbelysningsanläggningar. Syfte...

Läs mer
Produktnyheter

ILO ljuslinje för många applikationer

ILO är en tunn linjär profil med flera användningsområden – en belysningslösning för enskilda applikationer och ljuslinjer i system. Profile...

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →