Viveca Rosencrantz
13 Sep
  • NÄR Onsdag den 13 september, kl. 8-11
  • VAR Annell, Tulegatan 15, Stockholm
  • INKL. Frukost
Stockholm

Hur argumenterar vi för anpassade ljusmiljöer och undviker överbelysning?

En ljusmiljö ska inte planeras endast utifrån installerad effekt, schablonmässiga luxnivåer eller lägsta inköpspris. Kärnan i begreppet ljusdesign ligger i att med minsta, möjliga miljöpåverkan utforma en anpassad och varierad ljusmiljö för synuppgift, verksamhet, image och rum. I byggprocessen är det lätt att köra över den okunnige. Vad ger bäst resultat och totalekonomi på sikt?

Viveca Rosencrantz
Arkitekt SAR/MSA, FOJAB arkitekter

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone
Jag vill anmäla mig

Vill ha smörgås och dryck

Skriv och tryck Enter för att söka