Substrat

är ett tunt underlag, en monteringsplattform, för mikroelektroniskt montage. Substratet kan vara elektriskt aktivt, ledande, som…

Läs mer

Switchdim

är en armaturs tilläggsutförande där digitala HF-dimdon regleras, tänds och släcks via en enkel, återfjädrande tryckknapp…

Läs mer

Synergonomi

är vetenskapen om samspelet mellan människa och arbetsbelysning, ljusets påverkan på människan i arbetslivet. En ledande…

Läs mer

Systemeffekt

(watt, W) innebär summan av ljuskällans effekt och erforderliga driftdon. Det är en viktig faktor vid…

Läs mer

Synsinne

är vår förmåga att uppfatta ljus och vårt öga är byggt som en kamera. Pupillen styr…

Läs mer

Sekvensor

är ett av de nya ord som berikar den tekniska nomenklaturen i vårt svenska språk, i…

Läs mer

Sfumato

är ett italienskt ord från konstens värld som handlar om samspelet mellan ljus och skugga och…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka