Ljuskultur

är belysningsbranschens centrala informationskansli (www.ljuskultur.se) och är också namnet på branschtidskriften med samma namn som utkommer…

Läs mer

Ljusmängd

är ljusflödets tidsintegral, i det enklaste fallet ljusflöde gånger brinntid. Enheten är lumensekund (lms).

Läs mer

Ljusstyrka

är ”kvoten mellan ljusflödet från en ljuskälla avgivet inom ett rymdvinkelelement och detta elements storlek”. Förenklat…

Läs mer

Lamplivslängdsfaktor, LSF (Lamp Survival Factor)

är den officiella svenska översättningen av ”Lamp Survival Factor” och anger andelen lampor i en anläggning…

Läs mer

Luminansfördelning

för ytorna i vårt synfält är en betydligt viktigare faktor för bra belysning än belysningsstyrka. I…

Läs mer

Ljusflödesbibehållningsfaktor, LLMF (Lamp Lumen Maintenance Factor)

är den officiella svenska översättningen av ”Lamp Lumen Maintenance Factor” som är kvoten av ljusflödet från…

Läs mer

Luxtimme

är den ljusmängd med vilken något belyses. En belysningsstyrka på 50 lux betyder med 8 timmars…

Läs mer

LED-ljus

är ett luminiscensljus av annorlunda karaktär och egenskap än vi är vana vid. Det handlar om…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka